Pokoj a dobro všem

Jak jste asi zjistili, něco přestalo fungovat. Databáze rozcestí pro odcházející SJ přetekla ze svých břehů. Další finanční a dobrovolnické hodiny jsou myslím zbytečné.

Návštěvnost webu není zas tak velká a na googlu lze najít vše, co potřebujeme, abychom se setkali s živým Kristem, naším Pánem a Králem. Navíc vzpurný rozum (každý ho trochu v sobě máme) překoná jen naše opravdová touha po Bohu a prosba o Ducha svatého. (Spíše než hlava plná vědomostí, tak srdce naplněné Boží láskou). Českých příspěvků je na webu dostatek (určitě je všechny nepřečtete) a těch zahraničních ještě víc. Hledejte Pána především v modlitbě.

Filipským 2 : 9- 11 : „Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“

 

Takže tuto epizodu s webem Rozcestí uzavírám. Jsem včšak ochoten reagovat na vaše připomínky.

Luboš František Kolafa